Energeetiliselt sõltumatu Setomaa!

Mittetulundusühingu PEA tegevuse eesmärgiks on kohaliku keskkonnasõbraliku energiatootmise ning energiasäästu edendamine.

Meist

MTÜ Piiriäärne Energiaarendus on moodustatud 2007. aastal eesmärgiga edendada kohalikul ressursil põhineva taastuvenergia kasutuselevõttu ja energiasäästu Setomaal. Saavutada läbi eeltoodu majanduse elavnemist, uute töökohtade loomist ning majanduskasvu piirkonnas.

MTÜ PEA eesmärgiks on kaasa aidata taastuvenergia juurutamisele ja arendamisele ning säästva arengu tagamisele Kagu- Eesti kohalikes omavalitsusüksustes ja regiooni ettevõtetes, mis on üheks eelduseks regiooni energeetiliseks isemajandamiseks, keskkonnasaaste vähendamiseks, vastava infrastruktuuri arendamiseks, uute töökohtade loomiseks ning elukvaliteedi tõstmiseks.